torsdag 23 januari 2014

AXEL JOHANSSON MALMSLÄTT


Det hus som tjänade som badhus i Malmslätt fanns kvar  in på 2000 – talet.

Visserligen som ett ruckel de sista åren. Adressen var Allévägen 9 och  fastigheten gick namnet Ljungliden. I huset som hade  fyra skorstenar, fanns ett plåtkar på vardera våningen, det ena  användes för vattenbad och det andra för gyttjebad.

Man eldade  direkt under karen och gyttjan hämtade man i kärret mellan badhuset och järnvägen. Kring 1900 upphörde brunnsdrickningen och 1915 gjordes badet om till bostadshus. Huset var bebott fram till ägaren Axel Johanssons död 2000.

Sonen som ärvde fastigheten kunde inte sälja den vidare eftersom den låg inom fortifikationsförvaltningens område och under bullermattan. Därför fick huset förfalla och till slut revs det.   

Av Uffe Gustavsson
Källa: Boken om Malmslätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar