måndag 31 mars 2014

Lever och älskar tack vare kvinnojouren

Bildspel från vernissage på internationella kvinnodagen den 8 mars!


Fotograf: Uffe Gustavsson.

torsdag 6 mars 2014

Linköpings lokstallar – varför är portarna så olika?


Den äldsta delen av Linköpings lokstallar – med de åtta portarna längst till höger – stod klara år 1904. Lokstallet stod klart till öppnandet av Östergötlands Centrala Järnvägars (ÖCJ) bana år 1902 och är Linköpings äldsta lokstall. År 1920 byggdes lokstallarna till med ytterligare två portar. För att ge plats åt lokstallarna revs år 1903 ett äldre lokstall från öppnandet av Linköpings station år 1872.

Källa: Sveriges Lokstationer, av framlidne Malte Ljunggren.

Foto och text: Uffe Gustavsson

onsdag 5 mars 2014

Fotografi – en avbild av verkligheten

 Ordet fotografi kommer från grekiskans phos, ljus, och grapho, skriva, rita. Alltså att skriva eller rita med ljus.

Daguerrotypi är en tidig fotoprocess, uppfunnen av Louis-Jacques-Mandé Daguerre tillsammans med Nicéphore Niepce, där bilden formas i amalgam (en legering av silver och kvicksilver) på en tunn silverplåt som valsats ihop med ett tjockare kopparunderlag. Den 7 januari 1839 kunde Daguerre presentera uppfinningen inför Franska vetenskapsakademin. Uppfinningen blev omedelbart en världsnyhet och 15 juni 1839 dekorerades Daguerre med Hederslegionen. Den 19 augusti samma år deklarerade den franska regeringen vid en offentlig ceremoni uppfinningen som var mans egendom, "en gåva till den fria världen". Källa: Wikipedia

Daguerrotypin var en omständlig och dyrbar teknik och endast bättre bemedlade hade råd att låta sig avporträtteras. Dessutom kunde daguerrotypin inte mångfaldigas utan den måste i så fall fotograferas av. Personen som skulle fotograferas måste sitta absolut stilla i flera minuter eftersom exponeringstiden var mycket lång. Detta möjliggjordes med hjälp av nackstöd och att personen kunde ta stöd av dynor och möbler.
Vid fotografering av t ex gatumiljörer fastnade inte människor, hästar och vagnar på plåten utan gatorna syntes helt tomma på liv. På en av de tidigaste daguerrotypierna som visar Boulevard du Temple i Paris 1838 kan man se den första kända avbildningen av en människa – en man får sina skor putsade i nedre delen av bilden. Mannen stod stilla tillräckligt länge för att fastna på plåten. Exponeringstiden var ungefär 10 minuter.
Under fortsättningen av 1800-talet gjordes stora tekniska landvinningar och flera tekniker såg dagens ljus. Tekniken med glasplåtar gjorde det möjligt att från samma plåt göra ett stort antal kopior på papper. Även de lägre samhällgrupperna fick därmed råd att låta sig avfotograferas och porträttfotografiet blev mer och mer allmänt. Det blev mycket populärt att gå till fotografen och att kunna förära sitt porträtt till släkt och vänner och många samlade släkt- och vänporträtt i album eller ramade in dem för att hänga på väggen.