onsdag 5 mars 2014

Fotografi – en avbild av verkligheten

 Ordet fotografi kommer från grekiskans phos, ljus, och grapho, skriva, rita. Alltså att skriva eller rita med ljus.

Daguerrotypi är en tidig fotoprocess, uppfunnen av Louis-Jacques-Mandé Daguerre tillsammans med Nicéphore Niepce, där bilden formas i amalgam (en legering av silver och kvicksilver) på en tunn silverplåt som valsats ihop med ett tjockare kopparunderlag. Den 7 januari 1839 kunde Daguerre presentera uppfinningen inför Franska vetenskapsakademin. Uppfinningen blev omedelbart en världsnyhet och 15 juni 1839 dekorerades Daguerre med Hederslegionen. Den 19 augusti samma år deklarerade den franska regeringen vid en offentlig ceremoni uppfinningen som var mans egendom, "en gåva till den fria världen". Källa: Wikipedia

Daguerrotypin var en omständlig och dyrbar teknik och endast bättre bemedlade hade råd att låta sig avporträtteras. Dessutom kunde daguerrotypin inte mångfaldigas utan den måste i så fall fotograferas av. Personen som skulle fotograferas måste sitta absolut stilla i flera minuter eftersom exponeringstiden var mycket lång. Detta möjliggjordes med hjälp av nackstöd och att personen kunde ta stöd av dynor och möbler.
Vid fotografering av t ex gatumiljörer fastnade inte människor, hästar och vagnar på plåten utan gatorna syntes helt tomma på liv. På en av de tidigaste daguerrotypierna som visar Boulevard du Temple i Paris 1838 kan man se den första kända avbildningen av en människa – en man får sina skor putsade i nedre delen av bilden. Mannen stod stilla tillräckligt länge för att fastna på plåten. Exponeringstiden var ungefär 10 minuter.
Under fortsättningen av 1800-talet gjordes stora tekniska landvinningar och flera tekniker såg dagens ljus. Tekniken med glasplåtar gjorde det möjligt att från samma plåt göra ett stort antal kopior på papper. Även de lägre samhällgrupperna fick därmed råd att låta sig avfotograferas och porträttfotografiet blev mer och mer allmänt. Det blev mycket populärt att gå till fotografen och att kunna förära sitt porträtt till släkt och vänner och många samlade släkt- och vänporträtt i album eller ramade in dem för att hänga på väggen.

De första fotograferna var kringresande och reste från ort till ort för att visa upp den nya tekniken. Till Östergötland kom våren 1841 daguerrotypisten och löjtnanten Lars Benzelstierna för att visa upp experiment med daguerrotypi för en betalande publik. Porträttfotografi i någon större skala var då ännu i sin linda. Benzlelstierna fotograferade mest gatuvyer och liknande för att demonstrera det nya mediets tekniska möjligheter. Under följande år fortsatte de resande fotograferna att turnera och intresset för porträttfotografi tog fart. De första fasta fotograferna etablerade sig i de större städerna under 1850-talet med regelrätta porträttateljéer.
 Några porträttfotografer i Linköping och några av deras bilder

I snabb takt etablerade sig fler och fler fotografer i städerna och byggde upp sin kundkrets allteftersom intresset ökade. Frans Dyring (1822-1877) var den första fast etablerade fotografen i Linköping. Han öppnade ateljé här 1858, först på Drottninggatan 84, sedan på Drottninggatan 44. Hans dotter Hilda tog sedan över ateljén. Fotografyrket ansågs också som ett lämpligt kvinnoyrke och många kvinnliga fotografer öppnade egna porträttateljéer.

Carl Andrén (1868-1951) Hade ateljéer på flera orter i Östergötland. I Linköping 1894-1896. Började sin verksamhet i Boxholm och verkade sist i Norrköping från 1899 till omkring 1930.

P J (Peter Johansson) Bergh (1842-1898)  I Linköping 1870-1890-talen. Ateljén var belägen på Grand hotell,
S:t Larsgatan 21. Var tidigare fotograf i Arboga.

Tekla Engström (1872-1912) Ateljé i Linköping 1892-1912 med adress Stora torget 5. Var tidigare fotograf i Örebro. Rörelsen övertogs sedan av Regina Andersson under namnet Tekla Engströms efterträdare.

Carl August Hallqvist (1856-1935) Ateljé i Linköping från 1902 till omkring 1927. Var tidigare möbelsnickare. Far till Dagmar Hallqvist som hade ateljé i Linköping från 1913 till omkring 1921. Dottern var gift med en rysk fotograf - Max Fuchs Renard.

Swen Swensson (1857-1910) Ateljé i Linköping 1893-1907. Hade filialer i Malmslätt, Vadstena, Skänninge, Kisa och Ödeshög. Kunglig hovfotograf 1891. Vann första pris vid flera utställningar.

Maria Tesch (1860-1936) öppnade ateljé 1873 på Nygatan 20 och senare på Nygatan 46. Maria Tesch blev med tiden berömd och Linköpings mest anlitade fotograf och som sådan mycket produktiv. Hon efterlämnade en betydande förmögenhet och tiotusentals bilder. Anna Göransson övertog 1917 Maria Tesch´s ateljé på Nygatan 46.

Dessa fotografer finns representerade i denna lilla utställning vilken bygger på ett fotoalbum som tillhörde hemmansägaren Anders Johan Hemmingsson (1864-1949) och hans hustru Anna Gustafva Kalm (1869-1918) från Idingstorp söder om Linköping. De flesta av personerna på porträtten är okända eftersom det inte finns några anteckningar om vare sig namn, hemvist eller år. Något som tyvärr är alltför vanligt när det gäller gamla fotografier. Men de är fascinerande att betrakta och som tidsdokument kan de berätta en del för oss nu levande om gångna tiders människor och deras tillvaro.

Birgitta Arvidsson

Utställningen kommer att visas på Linköpings Stadsbibliotek mellan 26 maj och 13 juni samt på Östergötlands Museum i augusti.

Källor:
Fotografer i Östergötland. Östergötlands museums förlag 2013.
Kulturarv Östergötland
Rötter. Sveriges släktforskarförbunds hemsida: Fotografer i äldre tider.
Wikipedia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar