fredag 29 november 2013

Monikas utställning i Fotostugan 12-17 november

Mitt arbetssätt är ringling ett gammalt arbetssätt från stenåldern. Mina skulpturer är av stengodslera. Jag bränner på olika sätt bl.a.  rökbränning  och rakubränning och en del skulpturer glaseras och andra målas med akrylfärg. Min inspiration hämtar jag inom mig själv och från sagornas och myternas värld, t.ex drakar, enhörningar,sjöjungfrur, prinsessor, änglar. Jag målar även tavlor i akryl och akvarell på duk. Även där hämtar jag min fantasi till skulpturerna.

fredag 22 november 2013

Östgötarötter

Anders Johan Hemmingsson och Anna Gustafva Kalm

Om vi har gamla släktfotografier i vår ägo kan vi se hur våra förfäder såg ut, hur de var klädda och vad de hade för frisyrer. Det var oftast fotografering i ateljé där man stod stelt uppställd framför fotografen under sitt skynke, men några tog bilder med en enkel lådkamera i mera vardagliga sammanhang. Dessa vardagsbilder är särskilt värdefulla eftersom de ger en större inblick i hur människor levde förr.
Den här sammanställningen bygger på en samling fotografier från min mormor och morfar, Anders Johan Hemmingsson och Anna Gustafva Kalm från Idingstorp söder om Linköping.
Jag har forskat i Anders Johans och Annas släkt och nästan alla levde i socknarna öster, väster och söder om Linköping. De flesta arbetade inom jordbruket som bönder, arrendatorer, pigor och drängar. Men jag har också träffat på soldater, klockare, smeder, skräddare – och en skarprättare.
Som bakgrund till berättelsen om en östgötsk släkt innehåller framställningen faktatexter om befolkningen på landsbygden, kyrkobokföringen, folkskolan, pigor och drängar och deras villkor samt den indelta soldatens tillvaro.

Birgitta Arvidsson

Idingstorp

Skogsplantering på Idingstorp

Raelstorps skola 1911